TERAPIA TRAUMY
Oferta

TERAPIA TRAUMY

Terapia traumy jest formą terapii skoncentrowaną na pomaganiu komuś w radzeniu sobie z reakcją emocjonalną, psychologiczną, somatyczną i funkcjonalną spowodowaną traumatycznym wydarzeniem, jak wypadek, przemoc, gwałt, klęska żywiołowa lub serią przewlekłych zdarzeń jak zaniedbanie, przemoc emocjonalna czy fizyczna.

Osobom, które doświadczyły wydarzeń traumatycznych, zarówno tych jednorazowych, jak i złożonych lub relacyjnych, oferuję terapię traumy w oparciu o naukowe metody pracy terapeutycznej.

Oferta

PROTOKOŁY DO PRACY Z TRAUMĄ?

Stosuję dobrane indywidualnie pod klienta protokoły pracy z traumą:

  • Terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
  • Terapia Przetwarzania Poznawczego
  • Procedura Przedłużonej Ekspozycji
  • Ekspozycyjna Terapia Narracyjna
  • Krótkoterminowa Eklektyczna Terapia Traumy
Informacja

CZYM JEST TRAUMA?

Trauma jest emocjonalną reakcją osoby na niepokojące doświadczenie. Niewielu ludzi może przejść przez życie bez napotkania jakiejś traumy. W przeciwieństwie do zwykłych trudności, traumatyczne wydarzenia wydają się być nagłe i nieprzewidywalne, wiążą się z poważnym zagrożeniem życia – takim jak obrażenia ciała lub śmierć – i wydają się poza kontrolą osoby.

Co najważniejsze, wydarzenia są traumatyczne do tego stopnia, że podważają poczucie bezpieczeństwa człowieka na świecie i tworzą poczucie, że katastrofa może wydarzyć się w każdej chwili. Utrata rodziców w dzieciństwie, wypadki samochodowe, przemoc fizyczna, napaść seksualna, doświadczenia wojskowe, nieoczekiwana utrata bliskiej osoby są często traumatycznymi wydarzeniami.

Reakcja traumatyczna może się również pojawić, gdy osoba doświadcza szkodliwych zdarzeń, które się powtarzają lub przedłużają. Może rozwinąć się w odpowiedzi na uporczywe zastraszanie, zaniedbanie, nadużycia (emocjonalne, fizyczne lub seksualne) i przemoc domową. Często towarzyszy im uczucie niemożności ucieczki i poczucie bycia uwięzionym. W przypadku dzieci, niekorzystne doświadczenia z dzieciństwa, mogą zakłócić normalny przebieg rozwoju, a uraz emocjonalny może trwać długo w wieku dorosłym.

Doświadczenia te podważają poczucie bezpieczeństwa na świecie i rodzą nadmierną czujność, oraz stałe i wyczerpujące monitorowanie środowiska pod kątem możliwości zagrożenia.

Informacje

JAKIE SĄ OBJAWY TRAUMY PSYCHOLOGICZNEJ?

Osoby, które doświadczyły traumatycznego wydarzenia mogą rozwinąć problemy emocjonalne, takie jak skrajny lęk, gniew, smutek, poczucie winy lub zespół stresu pourazowego (PTSD). Osoby te mogą mieć ciągłe problemy ze snem, odczuwać ból fizyczne, doświadczać problemów w relacjach osobistych czy zawodowych, lub borykać sie z niską samooceną.

Oferta

TERAPIA EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchów gałek ocznych) to ustrukturyzowana terapia, która zachęca pacjenta do krótkiego skupienia się na pamięci traumy, jednocześnie doświadczając obustronnej stymulacji (zazwyczaj ruchów gałek ocznych), co wiąże się ze zmniejszeniem jaskrawości i emocji związanych ze wspomnieniami traumy.

„Kiedy następuje wydarzenie urazowe, to z powodu ogromnego ładunku emocjonalnego zostaje ono zablokowane w sieci pamięci wraz z jego pierwotnymi obrazami, dźwiękami, myślami, emocjami odczuciami fizycznymi. EMDR reaktywuje zdolność przetwarzania doświadczenia urazowego poprzez stymulację bilateralną. Podczas sesji, to mózg klienta wykonuje całą prace, a klient jest osobą kontrolującą ten proces.”

Przedmiotem terapii EMDR są wspomnienia wydarzeń i doświadczeń traumatycznych, które przyczyniły do rozwinięcia się trudności lub dystresu u klienta.

Przedmiotem terapii EMDR są wspomnienia wydarzeń i doświadczeń traumatycznych, które przyczyniły do rozwinięcia się trudności lub dystresu u klienta.

Cele terapeutyczne:

  • Usunięcie cierpienia i objawów
  • Kontakt ze swoim zdrowym dorosłym
  • Dobry poziom poczucia wartości i dobrze zintegrowana osobowość
  • Odpowiedni poziom funkcjonowania

 

“Jestem przekonany, że człowiek cierpi

z powodu swoich wspomnień”

/Sigmund Freud/

Informacja

SPOTKANIA

Pierwsza wizyta ma charakter konsultacyjny. Jej celem jest zrozumienie występujących trudności i na tej postawie sformułowanie zaleceń dotyczących dalszej współpracy.

Terapia traumy trwa 50min, a częstotliwość ustalana jest indywidualnie. Najczęściej to jedna sesja co tydzień lub co dwa tygodnie. Jest też możliwość ustalenia dłuższych sesji w zależności od potrzeb klienta.

Sesje są przeprowadzane w warunkach gwarantujących poufność oraz zgodnie z tajemnicą zawodową.

 

Spotkania odbywają się w gabinecie w centrum Bielska-Białejul. Bohaterów Warszawy 1/1.

Istnieje również możliwości spotkania ONLINE przy użyciu komunikatorów internetowych (Skype, WhatsApp, Google Meet) oraz umówienie się na rozmowę telefoniczną.

 

CENA: 50 min – spotkanie indywidualne: 150zł

Płatność w gotówce lub przelewem na konto: 63 1050 1070 1000 0097 4056 8937 (Bank ING)

KONTAKT