PSYCHOLOGIA
Regularne

 WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

W ramach wsparcia psychologicznego oferuję konsultacje psychologiczne, psychoedukację, krótkoterminową terapię dorosłych i młodzieży, oraz pomoc w sytuacji nagłego kryzysu.

 

POMAGAM OSOBOM, KTÓRE:

– utraciły sens życia, odczuwają obniżony nastrój

– mają problemy z poczuciem niskiej samooceny, samoakceptacją lub asertywnością

– doświadczają lęków i stanów depresyjnych

– przeżywają trudności w relacjach z bliskimi

– doświadczają krysysów życiowych: żałoby, straty, choroby, rozwód, rozstania

– zmagają się z problemami wynikającymi z różnic kulturowych, zarówno w pracy jak i życiu osobistym

– doświadczają wzmożonego stresu, wypalenia zawodowego, lub braku motywacji do działania

– są w stanie zagubienia lub niepewności

Kontakt
Oferta

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Jako certyfikowany interwent kryzysowy oferuję pomoc w sytuacjach kryzysowych, gdzie istotne jest przywrócenie sprawczości i harmonii klientom.

Interwencja kryzysowa jest krótkoterminową pomocą psychologiczną stosowaną w celu rozwiązania natychmiastowego zagrożenia zdrowia psychicznego, ustabilizowania osoby w kryzysie oraz stworzenia i wdrożenia bezpiecznego, odpowiedniego planu kolejnych kroków i przyszłego leczenia.

To wsparcie w cierpieniu psychicznym, emocjonalnym, fizycznym i behawioralnym. Celem interwencji jest pomóc przywrócić równowagę człowiekowi by mógł funkcjonować by podołać trudnej sytuacji i zminimalizować możliwość długotrwałej traumy lub stresu.

To pomoc w sytuacji kryzysu, kiedy występują trzy czynniki: – negatywne wydarzenia, – poczucie beznadziejności, – nieprzewidywalne wydarzenia. Ludzie, którzy doświadczają kryzysu, postrzegają go, jako negatywne wydarzenie, które generuje ból fizyczny lub emocjonalny, lub jedno i drugie. Czują się również bezradni, bezsilni, uwięzieni i tracą kontrolę nad swoim życiem. Wydarzenia kryzysowe następują nagle i bez ostrzeżenia, pozostawiając niewiele czasu na reakcję i potencjalnie mogą powodować traumę psychologiczną.

 

Kontakt
Regularna

TERAPIA ACT

Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) to terapia behawioralna, która wykorzystuje eklektyczne i humanistyczne podejście, aby pomóc ludziom zaakceptować siebie i swoje życie by przejść od negatywnych doświadczeń w strone ‘życia wartego przeżycia’.

W przeciwieństwie do innych nurtów w psychologii, które działają przede wszystkim na koncepcji zdrowej normalności, terapia ACT akceptuje tak zwaną „nienormalność” jako część ludzkiej psychiki i kładzie większy nacisk na zmianę poprzez akceptację.

Niezliczone techniki i interwencje ACT rozwijają elastyczność psychologiczną i plastyczność umysłową, co skutkuje pozytywnymi działaniami i wyborami życiowymi.

Klienci uczą się przestać unikać, zaprzeczać i zmagać się ze swoimi wewnętrznymi emocjami, a zamiast tego akceptują, że te głębsze uczucia są właściwą reakcją na pewne sytuacje, które nie powinny powstrzymywać ich przed pójściem naprzód w życiu. Dzięki temu zrozumieniu klienci zaczynają akceptować swoje trudności i zobowiązują się do wprowadzenia niezbędnych zmian w swoim zachowaniu, niezależnie od tego, co dzieje się w ich życiu i jak się z tym czują.

Kontakt

„Akceptacja, uważność i wartości są kluczowymi

narzędziami psychologicznymi potrzebnymi do tej transformacyjnej zmiany”.

/Stephen Hayes/

Moje podejście

JAK PRACUJĘ

W pracy, zarówno jako psycholog jaki i coach, skupiam się na przemianie w życiu moich klientów zgodnie z tym, kim są i czego potrzebują, a nie na krótkotrwałym łagodzeniu objawów. Moim celem jest wzmocnienie klientów, dostarczenie im narzędzi do rozwijania elastyczności psychologicznej, kreatywnego pokonywania trudności oraz budowania autentycznych i znaczących relacji. Dużo uwagi poświęcam wspieraniu klienta w rozwijaniu odpowiedzialności, poczuciu kontroli, akceptacji, autentyczności i sprawczości.

 

Pracę swoją oraz podejście opieram na konceptach psychologii humanistyczno-egzystencjonalnej, oraz psychologii pozytywnej. Jestem praktykiem Terapii Akceptacji i Zaangażowania (Terapia ACT), która została wyłoniona w ramach ewolucji tzw. III fali Terapii Poznawczo-Behawioralnej (TPB, Cognitive-Behaviour Therapy, CBT). Dodatkowo, w swojej pracy integruję techniki i metody potwierdzone naukowo, takie jak EMDR, Hipnoza Terapeutyczna, Racjonalna Terapia Zachowań, Dialog Motywujący, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, czy tzw. praktyka uważności (Mindfulness).

 

Pracuję również interwencyjnie z osobami, które doświadczyły kryzysu życiowego i potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami.

 

W przypadkach wymagających szczególnej, specjalistycznej opieki, wskazuję konkretne działania, jakie należy podjąć, aby skutecznie poradzić sobie z zaistniałym problemem.

Kontakt

SPOTKANIA

Pierwsza wizyta ma charakter konsultacyjny. Jej celem jest zrozumienie występujących trudności i na tej postawie sformułowanie zaleceń dotyczących dalszej współpracy.

Spotkania trwają 50min, a częstotliwość ustalana jest indywidualnie. Najczęściej to jedna sesja co tydzień lub co dwa tygodnie.

Sesje są przeprowadzane w warunkach gwarantujących poufność oraz zgodnie z tajemnicą zawodową.

 

Spotkania odbywają się w gabinecie w centrum Bielska-Białej, ul. Bohaterów Warszawy 1/1.

Istnieje również możliwości spotkania ONLINE przy użyciu komunikatorów internetowych (Skype, WhatsApp, Google Meet) oraz umówienie się na rozmowę telefoniczną.

 

CENA: 50 min – spotkanie indywidualne: 150zł

Płatność w gotówce lub przelewem na konto: 63 1050 1070 1000 0097 4056 8937 (Bank ING)

KONTAKT